Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

 Thứ Bảy 23/12:

Lễ thay Chúa Nhật dành cho thiếu nhi lúc 5:30 PM

Sáng Chúa Nhật 24/12:

Lễ sáng 9:30 AM

Chiều Chúa Nhật 24/12:

Hoạt Cảnh và Lễ Vọng Giáng Sinh dành cho thiếu nhi lúc 5:30 PM

Hoạt Cảnh và Lễ Vọng Giáng Sinh dành cho người lớn lúc 7:30 PM

Thứ Hai ngày 25/12:

Thánh Lễ Giáng Sinh lúc 10:30 AM

Ngày đầu năm dương lịch, thứ Hai 1/1/2018:

Thánh Lễ Mừng Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa lúc 10:30 AM

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi”