Giáo Lý Thiếu Nhi
 
Giáo lý Viên
 
Lớp vỡ lòng
Trưởng Tammy Nguyễn & Trưởng Hà Trần
 
Lớp xưng tội rước lễ
Trưởng Hạnh Lê & Trưởng Trang Đỗ
 
Lớp Ấu nhi
Cô Thuỷ Đinh & Trưởng Vũ Hoàng
 
Lớp Thiếu Nhi
Cô Kiều Loan Nguyễn & Trưởng Minh Lê
Trưởng Hạnh Hứa, Thầy Khôi Nguyễn
 
Lớp Nghĩa sĩ
Thầy Chuyên Nguyễn, Trưởng Vân Lê
 
Lớp Hiệp sĩ
Trưởng Loan Nguyễn & Trưởng Huế Lê
 
Giáo Lý Tân Tòng
Hằng năm Giáo xứ sẽ tổ chức khóa học tùy theo nhu cầu. Chương trình từ đầu tháng 9 đến lễ Phục Sinh. Giờ học từ 7:45 đến 9 giờ tối, mỗi thứ Năm (hoặc thứ Sáu). Xin liên lạc với Cha Xứ.
 
Giáo lý Hôn Nhân
Hằng năm sẽ có 1 khóa dựa theo nhu cầu của giáo xứ:
- Bắt đầu từ lễ 2 Phục Sinh cho đến cuối tháng 6.-
-Thời gian: Các học viên sẽ học từ 7 giờ 45pm đến 9 giờ tối thứ Năm hằng tuần.
Lưu ý: Các tham dự viên cần đăng ký 6 tháng trước khi chuẩn bị thành hôn.

Tu Nghiệp Giáo Lý