Giáo Lý Thiếu Nhi
 
Giáo lý Viên
 
Lớp vỡ lòng
Trưởng Tammy Nguyễn & Trưởng Hà Trần
 
Lớp xưng tội rước lễ
Trưởng Hạnh Lê & Trưởng Trang Đỗ
 
Lớp Ấu nhi
Cô Thuỷ Đinh & Trưởng Vũ Hoàng
 
Lớp Thiếu Nhi
Cô Kiều Loan Nguyễn & Trưởng Minh Lê
Trưởng Hạnh Hứa, Thầy Khôi Nguyễn
 
Lớp Nghĩa sĩ
Thầy Chuyên Nguyễn, Trưởng Vân Lê
 
Lớp Hiệp sĩ
Trưởng Loan Nguyễn & Trưởng Huế Lê
 
Giáo Lý Tân Tòng
Hằng năm Giáo xứ sẽ tổ chức khóa học tùy theo nhu cầu. Chương trình từ đầu tháng 9 đến lễ Phục Sinh. Giờ học từ 7:45 đến 9 giờ tối, mỗi thứ Năm (hoặc thứ Sáu). Xin liên lạc với Cha Xứ.
 
Giáo lý Hôn Nhân
Hằng năm sẽ có 1 khóa dựa theo nhu cầu của giáo xứ:
- Bắt đầu từ lễ 2 Phục Sinh cho đến cuối tháng 6.-
-Thời gian: Các học viên sẽ học từ 7 giờ 45pm đến 9 giờ tối thứ Năm hằng tuần.
Lưu ý: Các tham dự viên cần đăng ký 6 tháng trước khi chuẩn bị thành hôn.

Tu Nghiệp Giáo Lý
 
 

Thông Báo

 

Trong năm học mới này, chương trình Giáo ly sử dụng cuốn YOUCAT - Sách Giáo Lý Công Giáo Dành Cho Người Trẻ và cuốn YOUCAT for KidsSách Giáo Lý Công Giáo Dành Cho Thiếu Nhi, cũng như cuốn The New Saint Joseph First Communion CatechismSách Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu, trong việc dạy và học giáo lý của các em.

Để những cuốn sách này có thể được đến tay các em, đoàn TNTT chúng con cần sự giúp đỡ của quý phụ huynh bằng cách hỗ trợ 50% lệ phí cho mỗi cuốn sách.

-         YOUCAT: 40$

-         YOUCAT for Kids: 30$

-         The New Saint Joseph First Communion Catechism: 10$.

Xin quý phụ huynh hỗ trợ 50% lệ phí cho các em theo các ngành như sau:

1  .     Ngành Ấu Thơ II (6 tuổi): $5

2  .     Ngành Ấu Nhi và Thiếu Nhi (7-12 tuổi): $15

3  .     Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ (13-17 tuổi): $20

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh đã và đang tiếp tục hỗ trợ để nuôi dưỡng sự phát triển Trí dục và Đức tin của các em thiếu nhi thân yêu của chúng ta.

Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho tất cả.

 

Đoàn THIẾU NHI THÁNH THỂ giáo xứ ĐỨC MẸ LA VANG