THIẾU NHI THÁNH THỂ

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Xứ Đoàn Thánh Cả Giuse - Ottawa.

Ban Chấp Hành Đoàn

 • Xứ Đoàn Trưởng: Trưởng Maria Hứa Ngọc Hạnh (huangochanh@gmail.com)
 • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Trưởng Phêrô Lê Văn Minh (minhvanle0206@gmail.com)
 • Xứ Đoàn Phó Nghiêm Huấn: Trưởng Têrêsa Nguyễn Huyền Tammy (tammyottawa@yahoo.ca)
 • Thư Ký: Trưởng Maria Rosa Chu Ngọc Lan Anh (achu9978@gmail.com)
 • Thủ Quỹ: Trưởng Maria Nguyễn Thị Loan (coloan1@hotmail.com)

Website: http://www.tntt.ca

 1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Cả Giuse - Ottawa
  • Đoàn được thành lập vào năm 1991
  • Bổn mạng: Thánh Cả Giuse
  • Lễ Mừng: ngày 19 tháng 3
 2. Phong trào TNTT nhằm hai mục đích tổng quát:
  • Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
  • Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Đoàn Thánh Cả Giuse sinh hoạt hàng tuần vào ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 6. Giờ sinh hoạt từ 9:30 AM đến 11:00 AM, sau đó ăn trưa và chuẩn bị tham dự Thánh lễ Thiếu Nhi (lễ 2), vào lúc 11:30 AM đến 12:30PM.

Đoàn Thánh Cả Giuse nhận các em gia nhập từ 7 tuổi trở lên, tuy nhiên khối Giáo Dục sẽ nhận các em từ 5 đến 6 tuổi vào các lớp Tuổi Thơ.

Mọi thông tin, xin trực tiếp liên lạc với Ban Chấp Hành Đoàn

 

Thông Báo

 

       Trong năm học mới này, chương trình Giáo ly sử dụng cuốn YOUCAT - Sách Giáo Lý Công     Giáo Dành Cho Người Trẻ và cuốn YOUCAT for KidsSách Giáo Lý Công Giáo Dành Cho   Thiếu Nhi, cũng như cuốn The New Saint Joseph First Communion CatechismSách Giáo Lý   Rước Lễ Lần Đầu, trong việc dạy và học giáo lý của các em.

  Để những cuốn sách này có thể được đến tay các em, đoàn TNTT chúng con cần sự giúp đỡ của quý phụ huynh bằng cách hỗ trợ 50% lệ phí cho mỗi cuốn sách.

-         YOUCAT: 40$

-         YOUCAT for Kids: 30$

-         The New Saint Joseph First Communion Catechism: 10$.

 Xin quý phụ huynh hỗ trợ 50% lệ phí cho các em theo các ngành như sau:

1.          Ngành Ấu Thơ II (6 tuổi): $5

2.         Ngành Ấu Nhi và Thiếu Nhi (7-12 tuổi): $15

3.         Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ (13-17 tuổi): $20

   Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh đã và đang tiếp tục hỗ trợ để nuôi dưỡng sự phát triển Trí    dục và Đức tin của các em thiếu nhi thân yêu của chúng ta.

   Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho tất cả.

 

   ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG