CA ĐOÀN CUNG VIỆT


Danh xưng: Ca đoàn Cung Việt

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mục đích: Phụng sự Chúa và giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ và các lễ nghi Công giáo

Nhiệm vụ: Luân phiên hát lễ cộng đoàn 9:30 sáng Chúa Nhật và những ngày lễ trọng trong năm.

Sinh hoạt: Tập hát mỗi tối thứ Sáu từ 8 đến 10 giờ

Điều kiện gia nhập: Thích hát và phục vụ trong tinh thần hiệp nhất Ca đoàn Cung Việt hân hoan chào đón tất cả những anh chị em thiện tâm thiện chí muốn dùng tài năng âm nhạc hoặc giọng hát để phụng sự Chúa và giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng, trong tinh thần khiêm tốn và nhân ái.

Ca trưởng: Anh Nguyễn Khôi

Ca trưởng phụ tá: Anh Võ Hoàng Sơn, anh Ninh Quốc Nam

Đoàn trưởng: Chị Thẩm Kim Thoa

Thủ quỹ: Chị Lê Quỳnh Trâm

Liên lạc

    1. Anh Nguyễn Khôi: 613-276-5444
    2. Chị Thẩm Kim Thoa: 613-807-8089
    3. Chị Lê Quỳnh Trâm: 613-823-5490