Tin Vatican
TOÀ THÁNH NÓI RẰNG MANG THAI HỘ LÀ MỘT “THỊ TRƯỜNG” PHẢI CẤM NGAY LẬP TỨC
 
Hôm 18 tháng 6 vừa qua, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống điều hành cuộc họp về việc mang thai hộ tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên kế hoạch bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột.
 
Cuộc họp được tổ chức bởi Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tập trung vào đề tài “Với Giá Nào? Hướng Tới Việc Bãi Bỏ Mang Thai Hộ: Ngăn Chặn Việc Bóc Lột và Biến Phụ Nữ và Trẻ Em Thành Hàng Hóa”.
Lên tiếng tại cuộc họp, bà Gambino cho rằng mang thai hộ thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng phẩm giá và quyền của phụ nữ và trẻ em. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải được kêu gọi suy nghĩ về tính cấp bách của việc đưa ra lệnh cấm tuyệt đối đối với thực hành này, như mong muốn của Đức Thánh Cha được thể hiện trong bài phát biểu đầu năm nay gửi tới ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh.