Tin Giáo Hội Hoa Kỳ
ĐẤNG ĐÁNG KÍNH AUGUSTUS TOLTON - LINH MỤC DA ĐEN ĐẦU TIÊN CỦA HOA K
 
Hằng năm, vào ngày 19 tháng 6, Hoa Kỳ kỷ niệm sắc lệnh năm 1865 ở Texas chấm dứt nạn nô lệ ở Hoa Kỳ. Thật ra, Tuyên bố Giải phóng Nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln ban hành vào năm 1863, nhưng không thể áp dụng ở các tiểu bang miền nam dưới sự kiểm soát của quân đội Liên minh, cho đến khi quân đội chính phủ tiến đến các tiểu bang này, và tiểu bang cuối cùng là Texas.
 
Trong ngày 19 tháng 6, thật thích hợp khi nhớ đến vị linh mục da đen đầu tiên ở Hoa Kỳ là Cha Augustus Tolton.
Sinh năm 1854 ở tiểu bang Missouri trong một gia đình Công giáo, Cha Tolton không được chấp nhận vào chủng viện ở Mỹ do chính sách phân biệt chủng tộc lúc bấy giờ. Ngài phải qua Rôma học và thụ phong linh mục tại đó năm 1886, lúc 31 tuổi, trở thành vị linh mục người Mỹ gốc Phi châu đầu tiên ở Hoa Kỳ.
 
Trở về Mỹ, Cha Tolton phục vụ ở các giáo xứ của Giáo phận Chicago, và qua đời lúc 43 tuổi.
Án phong Chân phước cho Cha Tolton đã được Tổng Giáo phận Chicago mở ra năm 2011, đưa ngài lên hàng Đầy Tớ Thiên Chúa. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố Cha Tolton là Bậc Đáng Kính.