Tin Giáo Hội Hoa Kỳ
GẦN 40% PHÓ TẾ VĨNH VIỄN TRÊN THẾ GIỚI HIỆN PHỤC VỤ TẠI HOA KỲ
 
Theo một cuộc khảo sát mới đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Tông Đồ tại Đại học Geortown, theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, có khoảng 19,855 phó tế vĩnh viễn, tức 39.5% tổng số phó tế vĩnh viễn trên thế giới, hiện đang phục vụ tại Hoa Kỳ.
 
Cuộc khảo sát cũng cho thấy:
- 60% phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ vẫn đang hoạt động.
- Các giáo phận có nhiều phó tế vĩnh viễn nhất là Tổng Giáo phận Chicago (827 người), Tổng Giáo phận New York (357 người), Tổng Giáo phận San Antonio (346 người), Tổng Giáo phận Galveston-Houston (308 người).
- 93% phó tế vĩnh viễn có gia đình và 4% góa vợ.
- 18% phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, hiện ở độ tuổi 50, 42% ở độ tuổi 60 và 36% ở độ tuổi 70 hoặc lớn hơn.
- 73% phó tế vĩnh viễn đang hoạt động là da trắng, 20% người gốc Châu Mỹ Latinh, 3% gốc Á châu, và 3% gốc Phi châu.