Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC MỸ CHỈ TRÍCH CHÍNH QUYỀN BIDEN LẬT NGƯỢC LUẬT PHÒ SỰ SỐNG CỦA QUỐC HỘI
 
Trong một bài viết đăng trên tờ báo Wall Street Journal hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chỉ trích Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng, gọi tắt là EEOC, khi cơ quan này ban hành lệnh buộc giới chủ nhân phải cho phụ nữ phá thai nghỉ phép. Đồng thời, Đức Cha Broglio cũng giải thích lý do tại sao Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khởi kiện chống lại chính quyền Biden về việc này.
 
Đức Cha Broglio viết: “Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vui mừng khi Quốc hội thông qua Đạo Luật Công Bằng Cho Các Nhân Viên Phụ Nữ Mang Thai vào năm 2022. Mục đích của luật này đáng khen ngợi vì mở rộng việc bảo vệ các phụ nữ mang thai nơi làm việc. Tuy nhiên, Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng đã đảo ngược mục tiêu cao thượng của luật này bằng cách biến nó thành lệnh thích nghi cho việc phá thai. Điều này là bất công và bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khởi kiện chống lại lệnh này của Ủy Ban.”