Tin Giáo Hội Ý: LẦN ĐẦU TIÊN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI Ý NHẬN ĐƯỢC DƯỚI MỘT TỶ EURO
 
Năm nay, lần đầu tiên Giáo hội Công giáo tại Ý nhận được số tiền thuế Giáo hội dưới một tỷ Euro cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện.
 
Theo hiệp định tu chính năm 1984 giữa Giáo hội và Chính phủ Ý, khi khai thuế lợi tức cho chính phủ, mỗi công dân được yêu cầu xác định xem mình muốn dành số tiền tương đương với 0.8%, thường gọi là “tám phần ngàn” để đóng góp cho Giáo hội Công giáo, hoặc tôn giáo khác của mình được công nhận, như Giáo hội Tin lành, Do thái hoặc Phật giáo. Những người không quyết định, thì chính phủ vẫn thu của họ số tiền “tám phần ngàn”, nhưng tiền này được phân chia theo tỷ lệ dân chúng đã quyết định.
 
Năm nay, Giáo hội Công giáo Ý chỉ nhận được 910 triệu 266.000 Euro, so với một tỷ 300 triệu Euro trong năm 2023, và một tỷ 100 triệu Euro trong năm 2022.
 
Sự dần dần suy giảm này phản ánh số tín hữu Công giáo Ý dành số thuế “tám phần ngàn” cho Giáo hội Công giáo. Sự giảm sút này cũng phản ánh sự sụt giảm số thuế lợi tức nói chung vì ảnh hưởng từ thời đại dịch Covid-19.