Tin Vatican: CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS TRUYỀN CẢM HỨNG CHO MỘT NGƯỜI ẤN ĐỘ GIÁO TRỞ THÀNH TÍN HỮU CÔNG GIÁO
 
Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis, và sẽ được tuyên thánh nay mai. Vị chân phước này qua đời vì bị ung thư năm 2006 lúc được 15 tuổi và nổi tiếng vì lòng sùng kính Thánh Thể.
 
Với chứng từ vui tươi trước sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể và lòng yêu mến người nghèo, vị chân phước thiếu niên này đã truyền cảm hứng cho cha mẹ trở lại việc sống đạo và Rajesh Mohur, một người Ấn giáo trở lại đạo Công giáo.
 
Mohur là con trai của một thầy tư tế Ấn độ giáo ở quốc đảo Mauritius. Mặc dầu có bằng cử nhân vật lý ở Ấn độ, nhưng do hoàn cảnh sống khỏ khăn, anh ta phải qua Ý kiếm việc và vào năm 1996 anh ta được cha mẹ Acutis mướn để làm bảo mẫu chăm sóc Chân phước Carlos lúc đó mới được 5 tuổi.
 
Qua việc tiếp xúc và chăm sóc Chân phước Carlo, dần dần anh Mohur được biết đến Chúa và gia nhập đạo Công giáo vào năm 2001. Không những thế, mẹ của anh Mohur sau này cũng được rửa tội và trở thành tín hữu Công giáo.