Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Farrell làm đặc phái viên cho Đại hội Thánh thể Quốc tế 2024
 
Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đình, và Sự Sống làm đặc phái viên của ngài tại Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 52 sẽ được tổ chức tại thủ đô Quito của nước Ecuador, từ ngày 8 đến 15 tháng 9 năm nay.
 
Đức Hồng y Farrell, 76 tuổi, thụ phong linh mục cho Hội dòng Đạo Binh Chúa Kitô vào năm 1978. Năm 1984, ngài nhập Tổng Giáo phận thủ đô Washington. Năm 2001, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá cho Tổng Giáo phận này.
 
Năm 2007, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Cha Farrell làm giám mục Giáo phận Dallas. Năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống, đồng thời đặt ngài làm hồng y vào tháng 11 cùng năm.
 
Năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng y Farrell là “Hồng y thị thần” phụ trách Phòng Tông tòa và chăm sóc việc quản trị tài sản của Tòa Thánh trong thời gian trống ngôi khi vị giáo hoàng qua đời hoặc từ chức.
Đại hội Thánh Thể Quốc Tế năm 2024 có chủ đề “Tình Huynh Đệ Nhằm Chữa Lành Thế Giới”.