Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Giáo phận Albany bị buộc phải cung cấp bảo hiểm phá thai cho nhân viên
 
Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, Tòa án Phúc thẩm của Tiểu bang New York đã ra phán quyết buộc Giáo phận Albany phải mua bảo hiểm phá thai cho nhân viên và bác bỏ vụ kiện của Giáo phận này khi đòi hỏi rằng luật tiểu bang cho phép miễn trừ đối với các chủ nhân tôn giáo.
 
Một qui định được Bộ Tài chánh của tiểu bang New York áp đặt vào năm 2017 buộc đa số các chủ nhân phải mua bảo hiểm phá thai và ngừa thai cho nhân viên. Qui định này chỉ miễn trừ đối với những tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích chính là truyền đạt các giá trị tôn giáo, cũng như chủ yếu thuê mướn nhân viên, và phục vụ những người cùng chia sẻ các giá trị tôn giáo của giới chủ nhân. Qui định này trở thành luật tiểu bang vào năm 2022
 
Giáo phận Albany đã kiện ra trước tòa án vì cho rằng việc miễn trừ này quá hạn hẹp vì nó không bao gồm các tổ chức tôn giáo với mục đích rộng lớn hơn, chẳng hạn như phục vụ người nghèo, hoặc mướn, hay phục vụ một số lượng lớn những người không cùng chia sẻ niềm tin với các tổ chức tôn giáo.
 
Giáo phận Albany cho biết sẽ kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vì cho rằng luật của tiểu bang là vi hiến và bất công.