Nhân đức khiêm nhường là cửa dẫn vào mọi Nhân đức
 
Sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 5 vừa qua, có khoảng 20.000 tín hữu tham dự buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô.
 
Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày bài cuối cùng bàn về “Đức Khiêm Nhường” trong loạt 20 bài về các nết xấu và các nhân đức.
 
Đức Thánh Cha nói rằng nhân đức khiêm nhường không thuộc bốn nhân đức trụ, tức là khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ, cũng không nằm trong ba nhân đức đối thần tức là tin, cậy, mến. Tuy nhiên, đức khiêm nhường chính là căn bản của đời sống Kitô hữu.
 
Nhân đức khiêm nhường là đối thủ lớn đối với tật xấu nặng nhất, là tật kiêu ngạo. Đức khiêm nhường đưa tất cả trở lại chiều kích thực của chúng ta: chúng ta là những thụ tạo tuyệt vời nhưng có giới hạn, với những ưu điểm và những khiếm khuyết.
 
Đức khiêm nhường cứu thoát chúng ta khỏi ma quỷ, và khỏi nguy cơ trở thành những người đồng lõa của nó. Đức khiêm nhường chính là nguồn mạch an bình trên thế giới và trong Giáo hội, và chúng ta học hỏi được nhân đức này nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria