Tự do Tôn giáo đang ‘xấu đi’ ở Hồng Kông
 
Hôm 30 tháng 1 vừa qua, Ủy Ban Tự Do Hồng Kông có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo cho biết, tự do tôn giáo đang xấu đi tại thành phố 7 triệu dân này, và kêu gọi Hoa Kỳ cùng với với các nền dân chủ khác nên sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy tự do tôn giáo trong vùng.
 
Bản báo cáo cũng nói rằng có bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách du nhập giá trị của đảng vào các tôn giáo. Cụ thể, Giáo phận Hồng Kông đã tổ chức 3 khóa học về việc “Hoa hóa tôn giáo” theo chủ trương của Trung Cộng và trấn áp thông tin về việc bách hại tôn giáo ở Trung quốc.
 
Ngoài ra, ở những trường học do các tôn giáo thành lập, có sự gia tăng việc tuyển mộ các giáo viên và hiệu trưởng “thân Bắc Kinh”.