Số Tu sĩ sút giảm tại Hàn quốc
 
Hãng tin Công giáo Á châu UCAN, truyền đi ngày 29 tháng 1 vừa qua cho biết, theo thống kê về tình hình Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, số tu sĩ trong giai đoạn đào tạo tại Hàn Quốc giảm một nửa trong vòng 10 năm qua. Cụ thể là trong năm 2012, số tập sinh của các dòng tu tại nước này chỉ có 227 người, tức là giảm một nửa, so với 486 người trong năm 2012.
 
Nữ tu Gemma Quyền Ngân Hi, Giám đốc Ơn gọi của Dòng Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc ở tỉnh Thủy Nguyên cho rằng, sự tục hóa trong xã hội khiến cho các tín hữu không quan tâm đến đời tu.
Được biết, tổng số các tu sĩ khấn ở Hàn Quốc, trong 10 năm qua giảm 1,36% từ 11.736 xuống còn 11.576 trong năm 2022.
 
Sự giảm bớt các nữ tu trong giáo xứ cũng là một nhân tố chính làm giảm ơn gọi. Hoạt động tại các giáo xứ chiếm 34,8% hoạt động của các nữ tu. Một giáo dân ở thủ đô Hán Thành cho rằng sự thiếu quen biết các nữ tu và các tu sĩ khác có thể là nguyên nhân làm cho người trẻ ít quan tâm đến đời tu.