Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Chúa nhật lời Chúa
 
Vào sáng Chúa nhật ngày 21 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân Chúa nhật Lời Chúa, với sự tham dự của khoảng 6.000 tín hữu.
Trong Thánh Lễ, Đức Thánh cha đã chủ sự nghi thức trao ban Tác Vụ Đọc Sách Thánh và Giúp Lễ cho 2 nữ giáo dân và 8 giáo lý viên.
 
Trong bài giảng dựa vào các bài đọc của Chúa nhật tuần 3 Mùa Thường niên, Đức Thánh Cha nói: “Lời Chúa làm bộc phát quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đó là sức mạnh lôi kéo chúng ta đến với Thiên Chúa và sai chúng ta đến với người khác. Ước gì Chúa Nhật Lời Chúa giúp chúng ta vui mừng trở về với cội nguồn của đức tin, được sinh ra từ việc lắng nghe Chúa Giêsu, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Trong khi xã hội và truyền thông xã hội phản ánh bạo lực của ngôn từ, chúng ta hãy đến gần và nuôi dưỡng Lời Chúa là Lời đem lại ơn cứu độ, Lời không tạo ra tiếng động ồn ào nhưng nhẹ nhàng đi vào tâm hồn chúng ta.”