Đức Thánh Cha nói rằng tham lam là căn bệnh của tâm hồn
 
Trong buổi yết kiến chung tại Thính Đường Phaolô đệ lục hôm thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý mới về các thói hư và nhân đức, với phần trình bày về sự tham lam.
 
Theo Đức Thánh Cha, tham lam là căn bệnh của tâm hồn, và vì thế nó không những ảnh hưởng đến giáo dân mà cả tu sĩ nữa. Vì thế, để chữa lành căn bệnh này, người tín hữu phải luôn suy niệm về sự chết. Một khi biết rằng chúng ta không thể mang của cải theo mình khi chết, điều này giúp chúng ta nhận ra sự vô nghĩa của thói tham lam.
 
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng chúng ta có thể là chủ nhân của những thứ chúng ta sở hữu, nhưng điều ngược lại thường xảy ra: cuối cùng chúng sở hữu chúng ta khiến chúng ta không còn tự do, thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế, chúng ta hãy cẩn thận và quảng đại: quảng đại với mọi người và quảng đại với những người cần chúng ta nhất.