Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu
 
Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 năm nay, các Giáo hội Kitô khắp thế giới cử hành “Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu” với chủ đề là câu trích từ Tin mừng theo thánh Luca, chương 10 từ câu 25 đến câu 28: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của con… và hãy yêu tha nhân như chính mình”.
 
Năm nay, các tài liệu giúp cử hành theo đề tài này do một nhóm Kitô hữu ở nước Burkina Faso bên Phi châu và cộng đoàn “Con Đường Mới”, thuộc Phong trào Canh Tân Trong Thánh Linh, soạn thảo và được Bộ Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô của Vatican cùng với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cùng công bố.
 
Chiều ngày 25 tháng 1 nhằm Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để chủ sự Kinh Chiều trọng thể với nhiều đại diện các Giáo hội Kitô khác.