Mở án phong Chân phước cho Đức Cha Lambert de la Motte
 
Vào sáng sớm thứ Bảy 13 tháng 1 vừa qua, Phiên khai mạc cuộc Điều Tra Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, đã được mở ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao dưới sự chủ tọa của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng của Giáo phận Phan Thiết.
 
Sau đó là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế, với sự đồng tế của 18 Giám mục trong đó có Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan và 1 Đức Cha của Nam Hàn, cùng khoảng 150 linh mục. Tham dự thánh lễ còn có khoảng 20 ngàn người gồm các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi.
 
Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte sinh năm 1624 tại Pháp và qua đời năm 1697 tại Thái Lan. Cùng với Đức Cha Francois Pallu, ngài đã sáng lập Hội Thừa Sai Paris để rao giảng Tin Mừng ở Á Châu. Trong khi Đức Cha Francois Pallu là Đại diện Tông tòa đầu tiên ở Đàng Ngoài (tức miền Bắc Việt Nam), Đức Cha Lambert de la Motte là Đại diện Tông tòa đầu tiên ở Đàng Trong (tức miền Trung và Nam Việt Nam) và cũng là đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.
 
Án Phong Chân phước cho Đức Cha Francois Pallu cũng đã được khai mở tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 dưới sự chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên.