Các Giám mục Hoa kỳ và Mexicô đưa ra đề nghị giúp di dân
 
Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, các Giám mục vùng biên giới Mexicô và tiểu bang Texas của Hoa Kỳ đã đưa một tuyên bố chung thúc giục chính phủ hai nước áp dụng những cách thức cụ thể để cải thiện hoàn cảnh của các di dân và gia đình của họ.
 
Trong tuyên bố chung dài 11 trang, các Đức Cha đề nghị đơn gián hóa việc cấp visa và chấp thuận các chương trình bảo trợ bởi tư nhân và cộng đồng. Các ngài cũng khuyến khích việc mở ra các hành lang nhân đạo an toàn và hợp pháp cho những di dân và tị nạn bị tổn thương nhất.
 
Các đức cha cũng yêu cầu các nhà cầm quyền cung cấp chỗ ở thích hợp và tử tế cho những ai trong tình trạng chuyển tiếp ở Mexcicô hoặc ở Mỹ. Riêng đối với di dân vị thành niên, các ngài kêu gọi hãy cho các em có cơ hội giáo dục và được bảo trợ bởi các chương trình cha mẹ nuôi.
 
Ngoài ra, các Đức Cha còn yêu cầu đẩy nhanh việc đoàn tụ gia đình và các cộng đồng địa phải có những nỗ lực giúp việc hội nhập của các di dân.