THIẾU NHI THÁNH THỂ

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Xứ Đoàn Thánh Cả Giuse - Ottawa.

Ban Chấp Hành Đoàn

 • Xứ Đoàn Trưởng: Trưởng Maria Hứa Ngọc Hạnh (huangochanh@gmail.com)
 • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Trưởng Phêrô Lê Văn Minh (minhvanle0206@gmail.com)
 • Xứ Đoàn Phó Nghiêm Huấn: Trưởng Têrêsa Nguyễn Huyền Tammy (tammyottawa@yahoo.ca)
 • Thư Ký: Trưởng Maria Rosa Chu Ngọc Lan Anh (achu9978@gmail.com)
 • Thủ Quỹ: Trưởng Maria Nguyễn Thị Loan (coloan1@hotmail.com)

Website: http://www.tntt.ca

 1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Cả Giuse - Ottawa
  • Đoàn được thành lập vào năm 1991
  • Bổn mạng: Thánh Cả Giuse
  • Lễ Mừng: ngày 19 tháng 3
 2. Phong trào TNTT nhằm hai mục đích tổng quát:
  • Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
  • Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Đoàn Thánh Cả Giuse sinh hoạt hàng tuần vào ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 6. Giờ sinh hoạt từ 9:30 AM đến 11:00 AM, sau đó ăn trưa và chuẩn bị tham dự Thánh lễ Thiếu Nhi (lễ 2), vào lúc 11:30 AM đến 12:30PM.

Đoàn Thánh Cả Giuse nhận các em gia nhập từ 7 tuổi trở lên, tuy nhiên khối Giáo Dục sẽ nhận các em từ 5 đến 6 tuổi vào các lớp Tuổi Thơ.

Mọi thông tin, xin trực tiếp liên lạc với Ban Chấp Hành Đoàn