Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Giáo xứ Ðức Mẹ La vang

Loading...

 GÓP Ý NHẬN XÉT WEBSITE

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Linh Mục Điều Hành Giáo Xứ

Linh mục chánh xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn


Giờ Làm Việc Văn Phòng:

Từ thứ Ba cho đến thứ Sáu: 5:00 PM - 8:00 PM

Thứ Bảy: 4:00 PM - 7:00 PM

Chúa Nhật: 9:00 AM - 1:00 PM280 Wesley Avenue.

Ottawa, Ontario K1Z 0A2

CANADA


Tel: (613) 663-5743

Email: lavang.ottawa@gmail.com