Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

     Lịch Sử

Vào tháng 05/1975, một số người tị nạn Việt Nam đã đến Ottawa và tề tựu tại nhà thờ Christ Roi lúc bấy giờ do cha Jacques Faucher là cha chính xứ tại nhà thờ này để có thánh lễ khoảng 3 tháng một lần.

Sau đó số người tị nạn tới Ottawa và Hull một ngày một đông, cộng đoàn đã mau mắn tìm một vị linh mục từ Montréal xuống đây để dâng thánh lễ đó là Linh Mục Trần tử Nhãn DCCT. Trong suốt mấy năm liền, cha Nhãn đã xuống đây khoảng 3, có khi 4 tháng một lần để dâng thánh lễ và làm các phép bí tích cần thiết. Trong thời gian này, cộng đoàn cũng có được sự giúp đỡ tận tình của Linh Mục Vũ quang Cảnh O.P. lúc bấy giờ còn làm thầy và đang học tại học viện Ða-Minh.

Sau khi thụ phong Linh Mục vào năm 1984, cha Cảnh đã được bài sai của Ðức Tổng Giám Mục cử làm tuyên úy của cộng đoàn ngày 02/02/1988 và từ đó cộng đoàn công giáo Việt Nam đã được chính thức thành lập trước địa phận.

Bắt đầu từ đó, cộng đoàn công giáo Việt Nam đã dâng thánh lễ mỗi chúa nhật, và sinh hoạt đều đặn tại nhà thờ Christ-Roi.

Sau bao năm duy trì và tiếp tục phát triển đời sống Kitô hữu trong khuôn khổ văn hóa và truyền thống việt nam, cộng đoàn công giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, và nhân dịp đóng cửa 2 nhà thờ, Ðức Tổng Giám Mục đã giao cho cộng đoàn công Giáo Việt nam giáo xứ St Jeanne D'Arc và nâng cộng đoàn công giáo Việt Nam thành Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang.

Thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ Christ Roi vào ngày 26/05/2001, và thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ mới vào ngày 01/06/2001.

Sau vài tuần dâng lễ tại đây, ngày 24/06/2001 vào lúc 11 giờ, Ðức Tổng Giám mục điạ phận Ottawa, Marcel Gervais, đã dâng thánh lễ tạ ơn và chính thức khánh thành Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang, với sự tham dự đông đảo của giáo dân việt nam tại vùng thủ đô Ottawa và đồng thời cũng có sự tham đự của rất nhiều quan khách đến chia vui với giáo dân Việt Nam vùng Ottawa.