Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Ca  Đoàn  Chứng  Nhân

1. Giới thiệu: Ca đoàn Chứng Nhân thành lập ngày 05 tháng 09 năm 2014.

2. Bổn mạng đoàn: Mừng vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo.

3. Mục đích sinh hoạt:

Nhằm kêu gọi tất cả ACE trong ngoài Giáo Xứ ít khi có cơ hội sinh hoạt, làm việc cho Giáo Xứ, có hoặc không có đạo, người Việt hay người bản xứ, tinh thần khiêm tốn, luôn cầu nguyện và hiểu biết được tinh thần trách nhiệm trong công tác tông đồ và bác ái.

4. Ơn ích thiêng liêng:

    Để cố gắng trở thành những KiTô hữu chứng nhân cho Chúa.

5. Thời gian sinh hoạt của ca đoàn:

Thứ 3: 7:30PM to 9:30PM

Thứ 7: 6:30PM to 9:30PM

6. Điều kiện gia nhập: Ca đoàn Chứng Nhân luôn chào đón tất cả các bạn có mong muốn tham gia đóng góp lời ca tiếng hát để phục vụ và tôn vinh Chúa. Mọi chi tiết xin liên lạc với ca trưởng Hải Nguyễn qua email: hitronics@rogers.com

      Kỷ yếu kỷ niệm 5 năm CĐCN (142 MB)