Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Bản Tin Xuân 2017 btinX.jpg btinxuân2.jpg Btinxuân3.jpg bantinxuan4.jpg btinxuân5.jpg bantinxuan9.jpg bantinxuan6.jpg bantinxuan7.jpg btinxuân8.jpg Btinxuân10.jpg btinxuân11.jpg btinxuân12.jpg